ACCB.net & VBiB LogoACCB.net & VBiB website
www.accbdotnet.be
 www.vbib.be

Projecten

Vraag uw login en wachtwoord aan!!

  Project Omschrijving
1 .NET Framework Explorer

Concepten:

  • ADO.NET

  • Creatie van een Outlook-achtige interface

  • .NET Framework

Download

2 ASP.NET Website

Concepten:

  • Snel website maken met alle basisaspecten

  • Security implemenatie in ASP.NET

Download

3 XNA Project

Concepten:

  • Eigen gemaakte games

Download

4